Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

« » Μάιος 2022 - Εβδομάδα 22

Κυριακή

22
Αιμίλιος , Κόδρος

Δευτέρα

23
Γενέθλια: manoswoolf (56), Thodoris1984 (38)

Τρίτη

24
Μαρκιανή , Παλλαδία , Φωτεινή

Τετάρτη

25

Πέμπτη

26
Καρπός , Συνέσιος

Παρασκευή

27
Αλύπιος , Ιωάννης ο Ρώσσος , της Πεντηκοστής
Γενέθλια: dimosal (49)

Σάββατο

28
Κορίνα , Κορίνος , Αγίου Πνεύματος , Τριάδα
Γενέθλια: Γιωργος..! (25), tzinis (26)

Powered by EzPortal